Gebruiksvoorwaarden

De website is eigendom van en wordt beheerd door Koor&Stem vzw, Pater Pirestraat 50, 2018 Antwerpen.
Je wordt geacht bij ieder gebruik van de website de gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben. Koor&Stem vzw behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Je kan altijd terecht bij onze stafmedewerkers voor meer uitleg over deze materie. Mail naar info@koorklank.be.

Informatie op de website

De informatie die Koor&Stem vzw zelf op de website plaatst, is met zorg samengesteld, niettemin zonder enige vorm van garantie. Met de website Koorklank wil Koor&Stem vzw: het werk van Vlaamse componisten promoten ('partituren' en 'componisten'); inspirerend nieuws en info verspreiden ('nieuws' en 'kalender'); drigenten, zangers en koorliefhebbers met elkaar in contact brengen ('vraag en antwoord', commentaarfunctie doorheen de site); educatieve inhoud brengen, didactische tips verstrekken ('aan de slag').
Koorklank maakt gebruik van en is afhankelijk van verschillende externe services zoals www.youtube.com (video), www.vimeo.com (video), www.soundcloud.com (audio), www.musescore.com (partituurspeler) e.a. 
Koor&Stem vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele technische mankementen.

Juridisch kader partituren 

De koorpartituren gepubliceerd op Koorklank worden met toestemming van de tekstdichter en componist verspreid in het kader van de werking van de organisatie Koor&Stem vzw voor de promotie van Vlaamse koormuziek. De digitale versie ervan mag gedownload worden en voor niet commerciële doeleinden gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie Koor&Stem vzw, de tekstdichter of de componist. De naam van de tekstdichter en van de componist wordt steeds vermeld. Voor bewerkingen, vertalingen, opnames en uitvoeringen (concerten) moet er altijd toelating gevraagd worden aan de tekstdichter, de componist en/of aan de beheersvennootschap SABAM. De tekstdichter en componist garanderen dat zij als muziekuitgever niet zijn aangesloten bij SEMU cvba en deze compositie niet valt onder de vergoedingsregeling door SEMU cvba uitgewerkt. Zij bevestigen dat deze compositie niet wordt uitgegeven door een muziekuitgever die bij SEMU cvba is aangesloten of dat zij van de uitgever aangesloten bij SEMU cvba de uitdrukkelijke toelating hebben bekomen deze compositie te publiceren op de website Koorklank. Zij zullen Koor&Stem vzw inlichten indien zij zouden beslissen wel aan te sluiten bij SEMU cvba en wanneer SEMU cvba zou worden gerechtigd de rechten op deze compositie te beheren.

Gebruikersaccounts en eigen bijdragen

Als je een bijdrage (vragen, antwoorden, reacties) wilt plaatsen op Koorklank, dien je een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
Je mag Koorklank alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 
Als je zelf informatie (vragen, antwoorden, reacties) op de website plaatst, ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Koor&Stem heeft het recht alle bijdragen te verwijderen. Koor&Stem vzw heeft het recht om gebruikersaccounts te blokkeren, definitief te verwijderen en gebruikers verdere toegang tot het platform te verbieden zonder voorafgaande kennisgeving.
Het is niet toegestaan om zich onder de naam van 'een organisatie' te registreren. Een registratie is op persoonlijke titel. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan. Als je je gebruikersaccount wenst te verwijderen, dan kan dat op eenvoudig verzoek aan info@koorklank.be. Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn.

Als je een account aanmaakt voor Koorklank, kan je je al dan niet aanmelden voor het maandelijkse e-zine van Koor&Stem vzw.
Als je het e-zine niet meer wenst te ontvangen, klikt je onderaan de nieuwsbrief op de afmeldlink.

We respecteren de privacywetgeving. Ga naar Privacy

Gedragscode

Je respecteert onze gedragscode. Koor&Stem vzw heeft het recht om tekst of opmerkingen te verwijderen die: godslasterlijk, vernederend, hatelijk, bedreigend of obsceen zijn; andermans copyright of intellectuele eigendom misbruiken of aansporen tot illegale activiteiten; seksistisch of duidelijk kwetsend van aard zijn; spam bevatten of bedoeld zijn om technische storingen teweeg te brengen op de pagina; niet gerelateerd zijn aan het onderwerp; lokale, federale of internationale wetten en/of reglementen schenden.