Psalm 42

Tabs

Psalm 42 (die samen met psalm 43 één geheel vormt) is één van de bekendste liederen uit het Oude Testament van de Bijbel. In krachtige beelden wordt de hunkering en de vertwijfeling verwoord van een gelovige die - als een hert in een droog land -  uitziet naar een nieuwe  ontmoeting met een liefdevolle en troostende God.  Herhaaldelijk klinkt de geruststellende oproep om altijd op God te blijven hopen, en Hem te verwachten.  

In dit koorwerk voor vierstemmig gemengd koor met baritonsolo probeerde Harry Blommaert enkele van deze taferelen op een beeldende, inlevende wijze te verklanken, in een idioom dat de verschillende scènes toch in een muzikale en theatrale samenhang brengt.  

Ondanks de vele aanduidingen (tempi, dynamiek, karakter...) in de partituur, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de uitvoerders dit werk benaderen en uitvoeren met veel vrijheid: zowel naar interpretatie (tempi, dynamieken enz.) als naar het theatrale verbeelden toe.

Deel deze pagina

Reageer op deze partituur

Login of registreer om te kunnen reageren